delisimunovic.com

Plemićki dvor Brlog

       Feudalni posjed i dvor Brlog nalazi se u okolici grada Ozlja, u današnjoj općini Kamanje. Dvorac je smješten na vrhu brežuljka na zapadnim padinama Žumberka, desetak kilometara sjeverno od Ozlja, i to na desnoj obali Kupe. Krajolik se blago spušta u nizinu rijeke Kupe, još uvijek bogat šumom. Obrađena polja protežu se od padina Žumberka prema Kupi. Dvorac je danas većim dijelom razrušen, a dijelom preuređen za potrebe obiteljskog privatnog posjeda i stanovanja. Emilij Lasowski donosi podatak i sliku da je još 1893. godine bio čitav. Dvor Brlog se prvi put spominje 1544. godine, kada su Nikola Zrinski, sigetski junak, i njegov šurjak Stjepan Frankopan, posljednji od loze Ozaljskih, sklopili zajednicu dobara.

Brlog danas

       Godine 1560. Nikola Zrinski darovao je dvor i okolna selišta Ivanu Dovoliću zbog njegovih ratnih zasluga. Još je nekoliko puta njegov sin, također Nikola Zrinski, potvrdio uživanje dvorca i vlastelinstva obitelji Dovolić. Konačno su, nakon smrti Nikole (1603.) i Jurja Zrinskog (1605.), Nikolini sinovi Nikola i Petar iskupili dvorac i vlastelinstvo Brlog od obitelji Dovolić i pripojili ga upravi grada Ozlja 1640. godine. Vlastelinstvo je bilo u posjedu obitelji Zrinski do 1670. godine, kada su posjedi obitelji Zrinski i Frankopan bili zaplijenjeni zbog poznate Zrinsko-Frankopanske urote. Pljačku vlastelinstva izvršio je general Ivan Herbert Herbertstein, a zaplijenu u ime kralja posebno povjerenstvo. Imanjem su upravljali u ime Kraljevske komore Petar Tompa od Palžine i Juraj Stanković do 1679. godine, kada ga je za 19000 forinti otkupio grof Ivan Peranski, pukovnik hrvatske garde na saskom dvoru. To mu je potvrdio car Leopold I. darovnicom za Brlog 1682. godine.

Brlog oko 1800. god.

       Godine 1713. umrla je njegova kći Barbara Sidonija Peranski, udata Delišimunović, te je imanje oporučno ostavila raznim crkvama i samostanima u okolici. Iste godine, karlovački general grof Josip Rabata, barun od Dornberga, isplatio je njezine vjerovnike i dobio imanje Brlog. Tome se protivio Kraljevski fiskus te je u njegovo ime podžupan Sigismund Škrlec podigao tužbu. Tužba je trajala do 1722. godine. Nakon rješenja dugotrajnoga sudskoga procesa vlastelinstvo je dano na dražbu te ga je tada konačno kupio Josip Rabata. Grof Josip Rabata vlastelinstvo je Brlog još iste godine prodao grofu Lovri Paradeizeru, kapetanu Turnja za 14000 forinti. Godine 1740. grof Benevent Sigismund Petazzi kupio je imanje od Lovrina sina Ernesta Paradeizera za 14000 forinti.

       Grof Petazzi također je posjedovao i utvrđeni grad Ribnik, a imao je i veliki utjecaj u ovome kraju jer je bio pukovnik i kapetan slunjski i Žumberački. Kasnije je obnašao i funkciju karlovačkoga generala od 1754. do 1763. U njegovo vrijeme na vlastelinstvu Brlog provedene su mnoge promjene. Obrazovan i načitan grof Petazzi slijedio je upute kraljice Marije Terezije, odlučivši izraditi urbar za kmetove toga posjeda. Također je dogradio i proširio dvorac, i to njegov istočni i jugoistočni dio. Izgradnja dvorca dovršena je 1756. godine, kada je izgrađena dvorska kapelica.

       Vlastelinstvo je dobro napredovalo, a obnova dvora bila je primjer ostaloj vlasteli, te ga Adam Krčelić naziva elegans castellum. Grof Benevent Sigismund Petazzi umire 1785. godine i oporučno ostavlja vlastelinstvo Brlog svojoj kćeri Ani Mariji Keglević. Vlastelinstvo Brlog ostaje u rukama njezinih potomaka do 1838. godine, kada ga kupuje Filip Aleksandar Šufflay iz Samobora.

Izvor: Hrvoje Kekez, Hrvatski povijesni institut

Nazad

 

Zabranjeno kopiranje ©® 2007-2010 Delisimunovic Copyright  All rights reserved