delisimunovic.com

Plemićki list

     Godine Gospodnje 1686., 31. dana mjeseca siječnja na općem saboru gospode staleža i redova kraljevine Slavonije održane u Zagrebu, ova grbovnica prvine plemićkog dostojanstva je bila predočena, objavljena i prihvaćena bez uloženog prosvjeda.

       Stjepan Jelačić od Bužina, banski protonotar Kraljevine, vlastoručno

       Pročitao i s izvornikom uspoređeno po Josipu Jandi, zaprisegnutim bilježnikom Banskog stola

 

       Leopold I, pomoću Božje blagosti, izabrani rimski car uvijek uzvišen, i kralj Njemačke, Ugarske, Češke, Dalmacije, Hrvatske, Slavonije, Rame, Srbije, Galicije, Lodomerije, Kumanije, Bugarske itd., nadvojvoda Austrije, vojvoda Luksemburga, te Gornje i Donje Šleske, Wiertemberga i Teke, knez Švapske, grof  Habsburga, Tirola, Ferreta i Gorice, zemaljski grof Alzasa, markgrof Svetog Rimskog Carstva nad Anasom Burgovije i Gornje i Donje Luzacije, gospodar Slavonske marke, Pordedone i Salina.

Plemićki list

     Tebi, našem vjernom i izvrsnom Kristoforu Delišimunoviću od Kostanjevca, drugačije Radojčiću, vrhovnom kapetanu husara naše karlovačke utvrde; šaljemo pozdrave, te dajemo neprestano uvećanje zahvalnosti i naše blagosti prema tebi. Kako postoji ta prirođena darežljivost i blagost najuzvišenijih careva i kraljeva prema svojim vjernim podložnicima, da su običavali one, koje su preporučili uresi vrlina, ili vojnička vještina, ili plodnost duha i znanja, te izvrsnost, ne samo cijeniti, nego ih također i obasuti ovim i onim dostojnim nagradama. I slijedeći njihove slavne tragove, upravili smo također našu težnju k tome, da štovatelje vrlina te vrste, te one koji su pristaše vjernosti i poslušnosti, ne samo zbog blage milosti i posebne naklonosti, nego također zbog njihovih zasluga nagraditi, svidjelo se našoj milosti i darežljivosti, tvojim vrlinama koje su neprestane od tvojega rođenja, blago zatražiti dužne nagrade, dijelom da zbog naše darežljivosti prema tebi koja je poznata, tebe malo podbode, da nastaviš s većim žarom započeti put vrlina, dijelom također, da bi se po tvom primjeru, također i drugi naši podložnici potaknuti na sva presjajna djela koja treba marljivo vršiti, mogli življi vraćati, primili smo, naime ne po nejasnom, već po učinjenom svjedočanstvu i preporuci naših sigurnih vjernih, najprije tvoje pretke, već od prije mnogo godina, i posebno, Šimuna, sina Ivana Radojčića, drugačije kaštelana naše utvrde nazvane Klis, kojem je uskoro zbog njegovih presjajnih vojnih djela, bilo pridodano ime Delišimunović, a njemu se pak rodio sin Petar, koji je uvijek vjerno i postojano na dužnosti kapetana tvrđe Gvozdansky, tako za našu preuzvišenu austrijsku kuću, kako zaista i za svetu ugarsku krunu našeg kraljevstva, služio, kako je također njegov sin Franjo Delišimunović, drugačije kapetan naše žumberačke utvrde, ne štedeći svojih muka i napora, pokazao se za muževnog; a ti, Kristofore Delišimunoviću, od iste (rodbinske linije) Radojčića, od istoga rođen, koji si od najranijih godina svoje mladosti u njemačkom ratu pod zapovjedništvom Insulana, prvo za stjegonošu, zatim u našoj karlovačkoj utvrdi, u Slunju za podkapetana, i za kapetana u tounjskoj utvrdi, a sada pak u istoj našoj karlovačkoj utvrdi, za vrhovnog kapetana husara, i naposljetku 28 godina naporno vršeći dužnost u vjernim služenjima tako za pokojnog našeg roditelja, carskog i kraljevskog veličanstva, vrlo čeznutljive i preblage uspomene, kako također za sadašnje, također naše veličanstvo, zbog iste postojanosti tvoje vjernosti i marljivosti iz dana u dan odviše pohvalna djela ne prestaješ vraćati, po čemu možeš biti dobro zaslužan za neše kraljevstvo i za nas.

Plemićki list

     Razmislivši i procijenivši, dakle, ove vrline i tvoja sjajno obavljena djela, tebe, stoga, gore spomenutog Kristofora Delišimunovića, i po tebi Matiju, Jurja, Ivana i drugog Ivana, Andriju, Petra, Gašpara i drugog Matiju, svakako Delišimunovića, koji su drugdje pokazani da su rođeni od plemenitih roditelja, kao tvoju braću i rođake, i vaše nasljednike, te sve potomke obaju spolova već svakako rođene i one koji će se ubuduće milošću Božjom roditi, u zajednici istinskih i nedvojbenih plemića rečenog kraljevstva Ugarske, i njoj pridruženih krajeva, koji nose štit i grb, odobravamo, ubrajamo, upisujemo i uključujemo. Kako zaista neka trajni spis ovog vašeg plemstva pokazuje, i neka odviše jasno dolazi pred oči ljudi s istom, prije zapisanom carskom i kraljevskom vlašću, tebi prije rečenom Kristoforu Delišimunovići,  drugačije Radojčić, od spomenutog Kostanjevca, i po tebi gore spomenute osobe i vašim nasljednicima i potomcima koji potječu iz vaših bokova, po vječnom nizu, tako za muške, kako za žene, ovaj vaš grb ili znamen plemenitosti: štit svakako vojnički, nadignut, nebesko plave boje, njegovo dno okruženo visokom stijenom s tri vrha, od kojih je na najistaknutijem cijeli žuti lav, oslikan u svojoj prirodnoj boji razjapljenih ralja, isplaženim crvenim jezikom, i rascijepljenog repa podugnutog iza leđa, stoji na stražnjim šapama, od prednjih pak, sa desnom doista hrabro vitla stisnutom sabljom, a s lijevom, doista čvrsto drži odsječenu tursku glavu, uhvaćenu za kosu, i na desnoj strani štita drvo kestena puno plodova koje se proteže kroz desnu stranu štita u visinu, promatrajući čini se da je okrenuto. Na štitu su postavljene dvije vojničke kacige, rešetkaste ili otvorene, ukrašene kraljevskim krunama, s desne pak drugi žuti lav, a s lijeve pak grifon koji se od struka izdiže s raširenim krilima, s obje raširene prednje šape, hrabro propet u visinu koji drži stisnuti mač s odsječenom turskom glavom, koja je na sredini pričvršćena na vrh, kao ures onome što se izlaže. S vrha ili šiljka kacige vrpce ili niti, s jedne strane žute i crne, a s druge pak strane bijele i nebesko plave boje, koje se ljupko razlijevaju u krajeve štita, koje skladno ukrašavaju sam štit, kako se sve ono što se vidi na početku, ili u zaglavlju našeg lista, izučenom rukom i vještinom slikara jasnije naslikano svojim vlastitim i pravim bojama i predočeno zbog očiju onih koji promatraju.

Grb ili znak plemenitosti

   Odlučujući i po našem sigurnom znanju, dopuštajući promišljanju da vi, gore rečeni, Kristofore Delišimunoviću, drugačije Radojčiću, od prije spomenutog Kostanjevca, i Pavle i Petre Delišimunoviću, od iste (rodbinske linije) Petrichevasz (od Petričkog sela), i vaši nasljednici i potomci obaju spola, svi već rođeni, ili koji će se ubuduće milošću Božjom roditi, isti grb ili znamen plemenitosti, po običaju drugih istinitih, starih i nedvojbenih plemića istog našeg kraljevstva Ugarske i njegovih pridruženih strana, pod istim pravima, prvinama dostojanstva, dopuštenjima, slobodama i oprostima, a istim onima kojima su se po prirodi ili starinskom običaju koristili i uživali, koriste ih i uživaju, i posvuda u bitkama, sukobima, bojevima, kopljaničkim igrama, turnirima, dvobojima, megdanima, i svim drugim i pojedinim i kojim god vježbama, vojničkim i plemićkim, isto tako na pečatima, na zastorima, na zaslonima, na zavjesama, na prstenima, na zastavama, na štitovima, na šatorima, na kućama i grobovima, uopće na stvarima i otpravcima svake vrste, pod naslovima čiste, prave, istinske i nedvojbene plemenitosti, kojom želimo i naređujemo da se vas oslovljava, naziva, drži i smatra označenima i ukrašenima od svih ljudi, čiji god staleži, stupnjevi časti, dostojanstva i ugleda postojali, da i vaši nasljednici i potomstvo, kao što je to prije izneseno, oba spola, već rođeni ili oni koji će se roditi mogu i da budu snažni nositi i isticati, i vječno koristiti, uživati i radovati se tome što je postavljeno i osnaženo. Svakako obnavljamo, dajemo, podjeljujemo plemstvo i dodjeljujemo snagom sadašnjeg (lista). Za pamćenje te stvari i vječnu postojanost, naš sadašnji list o povlasticama potvrđen našim tajnim visećim pečatom, s kojim se služimo kao kralj Ugarske.

Viseći pečat

     Stoga tebi,  gore rečeni, Kristofore Delišimunoviću, drugačije Radojčiću, i zbog tebe gore zabilježenim tvojim bratićima Pavlu i Petru Delišimunoviću i vašim nasljednicima i potomcima oba spola, također rođenima i oni koji će se ubuduće milošću Božjom roditi, promislili smo da (vama) treba velikodušno dati i dodijeliti. Dano kroz ruke našeg vjernog, kojeg iskreno ljubimo, vrlo časnog u Kristu, oca gospodina Jurja Szelepchenyja, nadbiskupa kanonika ujedinjene Kaločke i Bačke crkve, upravitelja Njitranske biskupije i mjesta te velikog i vječnog župana istih županija, našeg unutarnjeg savjetnika, i kancelara naše kancelarije za rečeno naše kraljevstvo Ugarske, u našem gradu Beču, i Austriji, 12. dana mjeseca siječnja godine Gospodnje 1659., prve godine našeg Rimskog kraljevstva, Ugarske i ostalih (kraljevstava)četvrte godine, a (kraljevstva) Češke pak treće godine, dok su Božjim crkvama sretno upravljali prečasni i preopoštovani u Kristu, oci i gospoda biskupi: Juraj Lippay de Zombor Ostogonske metropolije, i već rečeni drugi Juraj Szelepcheny, nadbiskup kanonik spomenute ujedinjene Kaločke i Bačke crkve, Benedikt Kisdy egerski, spomenuti Juraj Szelepcheny upravitelj Njitranske, Petar Petretić zagrebački, Ivan Palffalvay izabrani varadinski, Franjo Szenthgeorgy izabrani sedmogradski, Juraj Szecheny izabrani u Raabu, Pavao Hoffman izabrani vesprimski, Toma Palffy izabrani vački, brat Ivan Salix izabrani pečujski, drugi brat Marijan Marović izabrani bosanski, četvrti brat Juraj Bijelavić izabrani kninski, Hijacint Makripodari izabrani čanadski, brat Ivan Barsofi izabran požunski, drugi Ivan de Hedervara izabrani skopski, Matija Szenthamasy izabrani krbavski i Petar Mariany senjski i modruški.

       Isto tako dok su držali županije i časti našeg kraljevstva Ugarske ugledni i velemožni: grof Franjo Vesselini de Hadad palatin spomenutog našeg kraljevstva Ugarske, drugi grof Franjo de Nadasd sudac naše Kraljevske kurije, grof Nikola od Zrina ban već rečenih naših kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, grof Stjepan de Chak tavernik, već rečeni grof Nikola od Zrina meštar kraljevskih konjušnika, grof Juraj Erdodi de  Moniorokerek komornik, Nikola Palffy de Erdod vratar, grof Adam de Batthiany stolnik, drugi grof Adam Forgach de Ghymes peharnik, grof Juraj Frankopan Tržački upravitelj dvora i naših dvorskih imanja u ugarskoj, i prije spomenuti grof nikola Palffy rečenog de Erdod požunski župan i ostali mnogi drugi prije rečeni.

Leopold I, vlastoručno

Juraj Szelepcheny kaločki biskup, vlastoručno

Rudolf Ruthkay, vlastoručno

 

Zabranjeno kopiranje ©® 2007-2010 Delisimunovic Copyright  All rights reserved