delisimunovic.com

Petričko selo

   1551. godine u popisu Uskoka koji su bili u vojnoj službi pod zapovjedanjem kapetana Ivana Lenkovića spominje se Jacob Schimunouitsch kojemu se kao selište navodi dobro Petritschauass. Iza tog u 17 stoljeću to dobro sa tri selišta dobiva u leno  Petar Delišimunović. Godine 1770. to je dobro u posjedu Ivana Delišimunovića s devet obitelji podložnika, a kasnije je postojalo pet zadruga Delišimunovića: Jankovi, Matiješevi, Dorkini, Gašparovi i Mikulinovi.

   U cjelovitoj topografiji Karlovačke Vojne krajine nadglednika krajiških škola Frassa iz 1835. stoji: da  selo 1830. godine broji 9 kuća i 108 katoličkih stanovnika. Svi stanovnici su (feudalni) posjednici pl. Delišimunovići.

   1907. godine selo je izgorjelo, tada je u njemu bilo 23 numera i preko stotinu stanovnika. Jedina kuća koja nije izgorjela je kuća Petra Delišimunovića (rakijašnica, kasnije zadruga), jer je u najvećem dijelu bila izgrađena od čvrstog materijala, umjesto slamnatog krova (škope) imala je crijep.

   Za vrijeme austrougarske Petričko selo je u sastavu općine Kalje, kotara Slunj, sudište u Ogulinu, iza toga za vrijeme Kraljevine SHS u sastavu općine Kalje, srez Jastrebarsko, a nakon drugog svijetskog rata redom u kotarevima Žumberak, Karlovac i Jaska.

   Općina Kalje ukida se krajem pedesetih kada u Pribiću nastaje općina Žumberak koja je imala sjedište u tamošnjem dvorcu. Šezdesetih godina sve se pripaja općini Jastrebarsko.

   1926. u selo dolazi dio prezimena Petretić ženidbom za Delišimunoviće, 1961. dolazi drugi dio  Petretića. Prezime  Paukovac dolazi 1951. godine isto tako ženidbom za Delišimunoviće, prezime Gundić dolazi oko 1920., a prezime Šinković 1931. godine.

  Selo je  danas u sastavu općine Žumberak sa sjedištem u Kostanjevcu.  Osim Delišimunovića u njemu još žive ili su živjeli:  Bučarovi, Radovanići, Petretići, Šinkovići, Paukovci, Maletići i Gundići

   1857. godine selo je brojilo 113 žitelja, 1869.-122, 1880.-118, 1890.-136, 1900.-155, 1910.-133, 1921.-113, 1931.-136, 1948.-134, 1953.-124, 1961.-110, 1971.-105, 1981.-70, 1991.-56, 2001.-28, a  danas je u selu stalno nastanjeno 20 stanovnika u 13 domaćinstava.

   Smješteno je na južnim padinama žumberačke gore, u mikroregiji Žumberka Središnje Hrvatske, 11 km sjeverno od sjedišta općine Žumberak, naselja Kostanjevac.

   Ljudi se bave poljodjelstvom, vinogradarstvom i stočarstvom, te je područje  od posebne državne skrbi. Selo se nalazi na križištu državne ceste D505; čvor Bobovica-Bregana-Krašić-Ozalj-Karlovac. Pošta je 10456 Kalje, a pozivni broj je 01. Pripada župi sv. Mihaela Arkanđela iz Kalja, Jastrebarski dekanat Zagrebačke nadbiskupije..

Zabranjeno kopiranje ©® 2007-2010 Delisimunovic Copyright  All rights reserved